Za pracę i zaangażowanie

Wczoraj o tej samej porze za swoją pracę i zaangażowanie w działalność charytatywną Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni nasi pracownicy. Cieszymy się, że ich praca na rzecz drugiego człowieka została doceniona.

Pani Ani, Pani Ewelinie i Panu Arkowi składamy najserdeczniejsze gratulacje!

“Krzyż Zasługi
Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.”

Zniesienie ograniczenia działalności

Z dniem 16 maja wygasa ostatnia wydana przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzja dotycząca czasowego ograniczenia działalności WTZ – a więc w naszym wypadku zalecenia prowadzenia zajęć w trybie hybrydowym. Oznacza to możliwość powrotu do bardziej tradycyjnej, stacjonarnej pracy w placówce.

Przypominamy, że nadal obowiązywać będą Rekomendacje w celu zapobiegania zakażeniom wirusem, a więc zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa Uczestników i Pracowników, oraz zapewnienia warunków sanitarnych w placówce.

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego

W dniu 30 kwietnia 2021 została przez Wojewodę Wielkopolskiego wydana decyzja o wznowieniu działalności na terenie województwa środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej. Działalność placówek wsparcia dziennego oraz domów seniora pozostaje, bez zmian, zawieszona. Decyzja obowiązuje ww. placówki do odwołania.

Pełną treść polecenia można przeczytać na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Komunikat na stronie Urzędu | Bezpośredni link do dokumentu w pliku pdf

Nasza placówka będzie prowadzić zajęcia w trybie hybrydowym.
O szczegółach będziemy Państwa informować indywidualnie.

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego

W dniu 23 kwietnia 2021 została przez Wojewodę Wielkopolskiego wydana decyzja o czasowym zawieszeniu działalności na terenie województwa placówek wsparcia dziennego, środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej. Decyzja obowiązuje ww. placówki do 3 maja 2021.

O wszelkich zmianach będziemy państwa informować na bieżąco.

Pełną treść polecenia można przeczytać poniżej:

Komunikat na stronie Urzędu | Bezpośredni link do dokumentu w pliku pdf

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego

W dniu 15 kwietnia 2021 została przez Wojewodę Wielkopolskiego wydana decyzja o czasowym zawieszeniu działalności na terenie województwa placówek wsparcia dziennego, środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej. Decyzja obowiązuje ww. placówki do 25 kwietnia 2021.

O wszelkich zmianach będziemy państwa informować na bieżąco.

Pełną treść polecenia można przeczytać poniżej:

Komunikat na stronie Urzędu | Bezpośredni link do dokumentu w pliku pdf

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego

W dniu 9 kwietnia 2021 została przez Wojewodę Wielkopolskiego wydana decyzja o czasowym zawieszeniu działalności na terenie województwa placówek wsparcia dziennego, środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej. Decyzja obowiązuje ww. placówki do 18 kwietnia 2021.

O wszelkich zmianach będziemy państwa informować na bieżąco.

Pełną treść polecenia można przeczytać poniżej:

Bezpośredni link do dokumentu w pliku pdf

Wielkanocnie…

Niechaj te Święta Zmartwychwstania Pańskiego
staną się dla Was źródłem siły, radości i wiary na każdą chwilę dnia;
Niech wraz z rozkwitającą wiosną przyniosą nadzieję,
i napełnią serca pokojem…


Dużo zdrowia, ciepła i pogody ducha

życzą Kierownik i Kadra WTZ
“Pomoc Maltańska”

e-Pisanki 2021

Rok temu zapraszaliśmy Państwa pierwszy raz do tego podyktowanego trudną sytuacją pandemiczną przedsięwzięcia – i, oczywiście, nie zawiedliśmy się. Pierwsza internetowa odsłona wirtualnego malowania Pisanek spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i wspaniałą, twórczą odpowiedzią z Waszej strony!

Choć liczyliśmy w tym roku na mniej wirtualne spotkanie i możliwość podzielenia się swoimi pomysłami – musimy ponownie wziąć poprawkę na okoliczności i powrócić do sprawdzonego rok temu rozwiązania 🙂

A więc: zachęcamy wszystkich do tworzenia własnych, Wielkanocnych prac i przesyłania nam fotografii efektów, lub procesu twórczego :). Podobnie jak rok temu – Wasze fotografie pojawią się w galerii na stronie. Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do Naszego wirtualnego Malowania Jaj.

Zdjęcia można przesyłać na e-mail naszych WTZ bądź MMSowo terapeutom, z którymi mają Państwo kontakt.

A tymczasem można zapoznać się również z ubiegłoroczną Galerią!

Zapraszamy!

(zdjęcie w nagłówku: cottonbro za pośrednictwem serwisu Pexels)