W dniu 20 października 2020 została przez Wojewodę Wielkopolskiego wydana decyzja o czasowym zawieszeniu działalności na terenie województwa placówek wsparcia dziennego, środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej. Decyzja obowiązuje ww. placówki do odwołania.

O wszelkich zmianach będziemy państwa informować na bieżąco.

Pełną treść polecenia można przeczytać poniżej:

Bezpośredni link do dokumentu w pliku pdf