W dniu dzisiejszym minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała przywrócenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Dla naszych Uczestników oznacza to przywrócenie III Modułu programu„ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (o którym informowaliśmy państwa wcześniej, w marcu). Skierowany jest on do osób, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

W ramach kontynuacji całkowity okres świadczenia został przedłużony z 3 do 5 miesięcy. Bieżący zasiłek obejmuje dwa miesiące (październik i listopad).

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej PFRON, linki poniżej:

1. Informacja o kontynuacji wsparcia ( tutaj )
2. Wzór wniosku w formacie *.pdf ( tutaj )