Obchodzony 3 grudnia pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych dzień jest okazją do refleksji i promocji działań na rzecz świadomości i zrozumienia społecznego, a także rozwijania systemu praw, wsparcia i godności osób z niepełnosprawnościami – zapobiegając ich wykluczeniu społecznemu.

Ustanowiony oficjalnie w 1992 roku (wtedy jeszcze jako “Dzień Osób Niepełnosprawnych”, pod obecną nazwą – od 2007) obchodzony jest co roku w wielu krajach na całym świecie. Od 1998 każdemu obchodzonemu dniu i towarzyszącym wydarzeniom ONZ nadaje temat – myśl przewodnią, poruszającą szczególnie istotne, bieżące bądź bardziej uniwersalne problemy. Rozpoczynając od “Sztuki, Kultury i Niezależnego Życia” w 1998, w 2004 roku był to temat “Nic o Nas Bez Nas“, wiele też koncentrowało się wokół istniejących barier i utrudnień w codziennym, zawodowym, społecznym życiu (“Usuwamy bariery, by stworzyć wszystkim poczucie przynależności i dostępność w społeczeństwie“, “Łamiemy bariery, Otwieramy Drzwi“).

Tegoroczna myśl przewodnia jednoczy Nas tym bardziej – “Odbudowując lepiej: w stronę inkluzywnego, dostępnego i stabilnego świata po COVID-19 tworzonego przez, dla i wspólnie z osobami z niepełnosprawnościami” (oryg. Building back better: towards an inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 world by, for and with persons with disabilities). Sytuacja pandemii, w której się znaleźliśmy, dotknęła Nas wszystkich – jednak warto pamiętać, jak trudna bywa adaptacja do nowych warunków. Niezbędne środki bezpieczeństwa jakie podjęliśmy – zarówno osobiście jak i na skalę krajów – stwarzają wiele dodatkowych barier, których przekroczenie nie dla wszystkich jest równie proste.

W tym roku Dniu Osób z Niepełnosprawnościami towarzyszy Światowa Kampania Rozwijania Świadomości UNESCO pod nazwą “Tell our stories, enable our rights” (tłum. Opowiadamy nasze historie, tworzymy nasze prawa) – historie w języku angielskim można znaleźć na stronie internetowej UNESCO.

Więcej na temat Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, towarzyszącym mu wydarzeniom oraz historii tej inicjatywy można przeczytać na poświęconej jej stronie ONZ (strona w języku angielskim).

( Zdjęcie w nagłówku: Andrea Piacquadio za pośrednictwem serwisu Pexels)