Z dniem 16 maja wygasa ostatnia wydana przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzja dotycząca czasowego ograniczenia działalności WTZ – a więc w naszym wypadku zalecenia prowadzenia zajęć w trybie hybrydowym. Oznacza to możliwość powrotu do bardziej tradycyjnej, stacjonarnej pracy w placówce.

Przypominamy, że nadal obowiązywać będą Rekomendacje w celu zapobiegania zakażeniom wirusem, a więc zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa Uczestników i Pracowników, oraz zapewnienia warunków sanitarnych w placówce.