Zbliża się święto Konstytucji 3 Maja, czyli jedno z najważniejszych świąt państwowych. 3 maja 1791 roku została uchwalona ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, będąca ukoronowaniem panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Pamiętamy i świętujemy…

Od 1 do 3 maja obchodzimy w Polsce 3 święta.
1 maja jest Międzynarodowe Święto Pracy. W tym dniu ludzie pracujący w różnych krajach na całym świecie i u nas świętują. Spotykają się na wiecach, pochodach, różnych imprezach. Święto to ma 130 lat, a w Polsce 70 lat. Jest świętem Państwowym i dniem wolnym od pracy.
3 maja obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja czyli Święto Konstytucji. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni w 1791r. w czasie kiedy Polska była pod zaborami obcych państw. Konstytucja mówi o prawach i obowiązkach Państwa do obywateli i również prawach i obowiązkach Polaków. Jest najważniejszym dokumentem Państwowym. W tym dniu odbywają się różne uroczystości Państwowe w których udział biorą: Prezydent, Premier i rząd, Marszałkowie Sejmu
i Senatu, posłowie i senatorowie. Odbywają się różne parady, marsze, wydarzenia sportowe, koncerty, które upamiętniają uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Najwięcej imprez jest w Warszawie. W ubiegłym roku odbyła się Wielka Defilada Wojska Polskiego, którą oglądałem w Telewizji. Święto 3 maja jest dniem wolnym od pracy.
Między 1 a 3 Maja obchodzimy też Święto Flagi Państwowej, które zostało ustanowione w Polsce
w 2004r. W tym dniu przypinamy kokardę biało – czerwoną do ubrania. W te dni ja z moimi rodzicami oglądamy uroczystości z Warszawy, czasem idziemy do Ogrodu Botanicznego
w Poznaniu, albo jeździmy do Kórnika do Arboretum. Nie wiem jak będzie w tym roku, może  przespacerujemy się do Ogrodu Botanicznego, jeśli będzie ładna pogoda.

Maciej, uczestnik WTZ “Pomoc Maltańska”

(zdjęcie w nagłówku: kaboompics za pośrednictwem serwisu Pexels)