Wychodząc naprzeciw potrzebie podnoszenia umiejętności zawodowych uczestników naszych warsztatów, wzięliśmy udział w dwumiesięcznych nieodpłatnych praktykach zawodowych. Praktyki odbywały się na terenie przedszkola nr 131 im. Kubusia Puchatka w Poznaniu na os. Przyjaźni i polegały na utrzymaniu czystości na terenie placówki, grabieniu liści, zamiataniu oraz wycieraniu podłóg i sprzątaniu wewnątrz budynku. Prace te dostarczyły naszym podopiecznym mnóstwo radości i satysfakcji, a także podniosły ich samoocenę i uświadomiły, jak ważne jest znaczenie pracy w życiu człowieka. Wszyscy uczestnicy biorący udział w tym przedsięwzięciu poradzili sobie bardzo dobrze z nowym wyzwaniem.