Uczestnicy biorący udział w realizowanym przez Fundację św. Jadwigi projekcie Przystanek WTZ odbywali dzisiaj szkolenia WTZ w ramach kolejnej fazy projektu – kursów zawodowych. Obecni na zajęciach mogli zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przy pracy, personelem oraz sprzętem ratowniczym.