Nową dekadę Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich rozpoczęła tradycyjnym, uroczystym Spotkaniem Opłatkowym w siedzibie fundacji na Komandorii 13 stycznia 2020. Pośród gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, duchowieństwa, członków Zakonu Polskich Kawalerów Maltańskich, a także darczyńców oraz pracowników i wolontariuszy Fundacji.

Spotkanie poprowadził wicedyrektor Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, Stanisław Górski – rozpoczynając od powitania gości: JE Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego; p. Grzegorza Ganowicza, przewodniczącego Rady Miasta Poznania; p. Jędrzeja Solarskiego, wiceprezydenta Miasta Poznania; p. Antoniego Kalisza, wicestarosty Poznańskiego; p. Wojciecha Nentwiga, dyrektora Filharmonii Poznańskiej; p. Włodzimierza Kałka, dyrektora MOPR, p. Tomasza Markiewicza, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu; p. Marcina Bulińskiego, zastępcy wójta Gminy Suchy Las, p.  Jana Montowskiego, wicedyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Nie zabrakło również przedstawicieli Zakonu Maltańskiego: prezydenta Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, p. Jerzego Baehra, członka zarządu Fundacji Jana Baehra. W spotkaniu brały udział również siostry Urszulanki, oraz przedstawiciele duchowieństwa. Na spotkanie przybyło także wielu lekarzy współpracujących z Fundacją w ramach Maltańskich Gabinetów Specjalistycznych, kadra placówek Fundacji – Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Domu Pomocy Maltańskiej.

W otwierających spotkanie jasełkach przygotowanych przez terapeutów i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Świętojańskiej zgromadzeni mieli okazję wspomnieć polskiego papieża, Jana Pawła II. Podsumowując ubiegły rok, wicedyrektor podkreślił jakże istotną cechę dzieł Fundacji: ciągłe, nieustające wsparcie. Prowadzone przez FPKM inicjatywy i ośrodki nie tylko kontynuują swoją pracę, ale dzięki staraniom związanych z nimi pracowników, wolontariuszy i darczyńców, rozwijają się.  

Po podziękowaniach dla zgromadzonych lekarzy, darczyńców, wolontariuszy i pracowników Fundacji za udział w realizowanych przez cały rok przedsięwzięciach głos zabrał JE Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki. Metropolita Poznański podzielił się z zebranymi refleksjami na temat minionych świąt oraz podziękował za zaangażowanie wszystkim włączonym w dzieła maltańskie.  Zwrócił przy tym uwagę, że często takie zaangażowanie, nawet pojedynczych osób skłania innych, pozwalając tym inicjatywom nabrać kształtu i znaczenia. Udzielił również zgromadzonym błogosławieństwa w rozpoczynającym się nowym roku.