Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej zorganizowane przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, odbyło się dnia 14.03.2018r. Do spotkania zaproszone zostały nasze warsztaty, prezentując wyroby uczestników. Zainteresowanie wyrobami było duże…