W Nowym Roku 2021 życzymy Państwu zdrowia, optymizmu, nadziei i spełnienia się wszystkich postanowień. Oby ten rok był dla nas wszystkich bardziej łaskawy.

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”
Anna Hojda-Nowak i kadra