W pracowni umiejętności społecznych nasi uczestnicy podjęli się próby napisania wspomnień dotyczących ubiegłotygodniowego pobytu w Unieściu. Zapytaliśmy ich co im się podobało nad morzem?

Niebawem przytoczymy wypowiedzi kilkorga z nich. Oprócz rozwijania umiejętności budowania zdań, była też okazja do rozwijania umiejętności pisania na klawiaturze w edytorze tekstu. Wszystkim, którzy pisali wspomnienia, dopisywał dobry humor i twórcza atmosfera.