W pracowni umiejętności społecznych zdobywaliśmy umiejętność korzystania z poczty elektronicznej.

Żeby lepiej zrozumieć, czym obecnie jest poczta elektroniczna i jakie praktyczne znaczenie odgrywa w życiu człowieka, poszukaliśmy definicji e-maila, porównaliśmy tradycyjną pocztę do poczty elektronicznej, następnie wyszukaliśmy na różnych stronach internetowych przykładowe e-maile. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób rozpocząć napisanie
e-maila, poznaliśmy zwroty grzecznościowe na początku i na końcu wysyłanej wiadomości. Następnie w grupie ćwiczyliśmy pisanie i wysyłanie krótkich
e-maili, pomiędzy sobą. Nasi uczestnicy ze zdziwieniem odkryli praktyczne możliwości komunikowania się z otoczeniem oraz szybkość docierania wiadomości do adresata. Zajęcia były wstępem do świata poczty elektronicznej. Z pewnością będziemy poszerzali i utrwalali zdobytą wiedzę.