W pracowni umiejętności społecznych uczestnicy nie tylko rozwijają poprawną pisownię, ale również kształtują swoje umiejętności redagowania krótkich tekstów, opowiadań, w których zamieszczą swoje przemyślenia, refleksje. Na zdjęciu Karolina i Michał zbierają pomysły na kolejny artykuł. Często w trakcie takich przygotowań rozmawiamy na różne tematy i wymieniamy opinie. Umiejętności słuchania innych i tworzenia wypowiedzi ustnych pomagają w nauce pisania.