Wczoraj o tej samej porze za swoją pracę i zaangażowanie w działalność charytatywną Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni nasi pracownicy. Cieszymy się, że ich praca na rzecz drugiego człowieka została doceniona.

Pani Ani, Pani Ewelinie i Panu Arkowi składamy najserdeczniejsze gratulacje!

“Krzyż Zasługi
Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.”