XIV Maltański Koncert Charytatywny

Tegoroczny XIV Maltański Koncert Charytatywny, organizowany przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Filharmonię Poznańską, odbył się  13 października 2023 r pod hasłem „W nordyckim klimacie”.

Przybyłych gości powitał Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Pan Jerzy Baehr, dziękując darczyńcom, sponsorom, lekarzom i wolontariuszom pracującym w Maltańskich Gabinetach Specjalistycznych oraz innym osobom wspierającym działalność charytatywną Zakonu Maltańskiego.

Podczas uroczystości nagrodą Feniksa Maltańskiego (przyznawaną corocznie osobom kultury i sztuki przez Kapitułę, którą stanowi Zarząd Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich) uhonorowane zostały siostry Urszulanki SJK za wzór Chrystusowej miłości wobec opuszczonych i potrzebujących. Laudację wygłosił o. Roman Bielecki, Redaktor Naczelny miesięcznika „W drodze”.

Pan Andrzej Baehr, Przewodniczący Kapituły Nagrody Feniksa Maltańskiego, wręczył Laureatkom  Statuetkę.

W programie był m.in. koncert skrzypcowy d-moll op. 47 Jeana Sibeliusa oraz koncert kwartetu fortepianowego g-moll op. 25 Johannesa Brahmsa, opracowanego na orkiestrę Arnolda Schönberga. Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej dyrygował dyrygent Ariel Zuckermann.

Patronat nad wydarzeniem objęli: JE Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki -Metropolita Poznański; Pan Michał Zieliński –Wojewoda Wielkopolski; Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Jacek Jaśkowiak – prezydent Miasta Poznania, JE Niels Carl A. Lorijn – Ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce, JM Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, JM prof. dr hab. Andrzej Tykarski – Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Tegoroczny dochód z koncertu przeznaczony został na Maltańskie Centrum Pomocy Rodzinie dla Uchodźców z Ukrainy w Poznaniu.