Poznań, 26 lutego, 2022r

Drodzy Przyjaciele,

Mając na uwadze obecną sytuację na Ukrainie oraz setki tysięcy uchodźców zmierzających do naszego kraju Zarząd Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Poznaniu przystąpił do natychmiastowej pomocy osobom potrzebującym.
Poszukujemy nade wszystko rodzin gotowych przyjąć uchodźców pod swój dach wierząc, że ta osobista forma pomocy jest najpełniejszym i najpiękniejszym przejawem miłości bliźniego. Ponadto przewidując większą skalę potrzeb, szukamy również innych lokali, które mogłyby służyć jako miejsca do tymczasowego zamieszkania.
Mając na uwadze fakt, że taka pomoc wymaga również wsparcia finansowego i materialnego uprzejmie prosimy o pomoc w tym zakresie.
Wpłaty na numer konta bankowego Fundacji prosimy realizować z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

76 1240 6595 1111 0000 5622 4537

Bardzo dziękując za Państwa ofiarność zapewniamy ze swojej strony dołożenie wszelkich starań, aby właściwie skoordynować oferowaną pomoc.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zarząd Fundacji:

Andrzej Baehr tel. 601 757454
Jan Baehr tel. 601 792643
Paweł Koczewski tel. 606 222024
Stanisław Górski tel. 602 723377