W pracowni umiejętności społecznych ćwiczyliśmy ostatnio obsługę kserokopiarki. W celu efektywnej nauki każdy uczestnik miał za zadanie napisać na kartce lub w edytorze tekstu prosto, krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby skserować dokument.

Po napisaniu krótkiej instrukcji, pozostali uczestnicy mieli się wypowiedzieć, czy jest ona zrozumiała. Kiedy wszystko zostało objaśnione i poprawione w pisemnej instrukcji, przystępowaliśmy do praktycznej nauki kserowania dokumentów. Podstawowa obsługa kserokopiarki stała się dzięki temu prostsza. Na koniec nauki instrukcje obsługi ksero wydrukowaliśmy i powiesiliśmy w pracowni, żeby służyły pomocą innym.